کودکی با خوردن پسته کله قوچی خندان دچار آلرژی شد

سایر ترکیبات زیست فعال در پسته کله قوچی خندان که به سلامت شناختی کمک می کنند، کاروتنوئیدهای زانتوفیل لوتئین و زآگزانتین هستند.

این کاروتنوئیدهای غذایی می توانند از سد خونی مغز عبور کنند و به طور انتخابی در ناحیه ماکولا شبکیه و مغز گنجانده شوند.

در ماکولا، لوتئین و زآگزانتین به عنوان رنگدانه ماکولا (MP) شناخته می شوند.

در مغز، آنها 66 تا 77 درصد از کل محتوای کاروتنوئیدی مغز را تشکیل می دهند، که دلالت بر نقشی در شناخت دارد.

با استفاده از تراکم MP به عنوان بیومارکر غلظت زانتوفیل مغز، رابطه بین این کاروتنوئیدها و سرعت پردازش زمانی پیشنهاد شده است که جزء ضروری عملکردهای حسی و شناختی مانند زبان، عملکرد اجرایی، یادگیری و حافظه است.

لوتئین و زآگزانتین همچنین برای بهبود ارتباطات اتصالی شکاف، که برای پردازش نور و توسعه مدارهای عصبی در سیستم بینایی ضروری است، یافت شده است.

اینها همچنین با افزایش سرعت پردازش بصری مرتبط هستند.

تأثیر مصرف پسته بر محتوای MP لوتئین، زآگزانتین و عملکرد شناختی مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما یک منطقه امیدوارکننده است.

در مقایسه با سبزیجات برگ سبز، محتوای لوتئین در پسته کم است، اما فراهمی زیستی آن بیشتر است که با وجود اسیدهای چرب افزایش می یابد.

در مجموع، این نتایج یک اثر مفید بالقوه پسته و عصاره پسته را در عملکرد شناختی نشان می‌دهد. با این حال، مطالعات پیش بالینی بیشتری باید برای درک مکانیسم های درگیر انجام شود.

در حالی که تحقیقات ادامه دارد، پایبندی زیاد به رژیم غذایی مدیترانه ای با کاهش آهسته شناختی، با کاهش خطر تبدیل اختلال شناختی خفیف به بیماری آلزایمر (AD) و با کاهش خطر AD همراه است.

این الگوی غذایی با مصرف فراوان مواد غذایی گیاهی از جمله آجیل مشخص می شود.

میکروبیوتای روده انسان یک اکوسیستم میکروبی پیچیده است که ترکیب آن در سراسر دستگاه گوارش متفاوت است و روده بزرگ متراکم ترین آن است.

باکتری‌ها، باستان‌ها و یوکاریای میکروبیوتای روده انسان، روابط سودمند متقابلی ایجاد می‌کنند که بر وضعیت عمومی میزبان در طول هموستاز و بیماری تأثیر می‌گذارد.